د چینل سیټینګ درې ټوټې سیټ حلقه (14K) Popular Jewelry نیویارک
د هندی چینل سیټ ودونو حلقه (14K) Popular Jewelry نیویارک
د هنداره کلستر کاکټیل حلقه (14K) - Popular Jewelry
د الماس ښکیلۍ حلقه (14K) - Popular Jewelry

Popular Jewelry

د الماس ښکیلۍ حلقه (14K)

$3,477.99