کتنې

د 224 بیاکتنې پر بنسټ
96٪
(214)
3%
(6)
1%
(3)
0%
(0)
0%
(1)
ډیر مطمئن
عالي کیفیت / خدمت
عالي کیفیت!
وڅېړئ
ښکلی لاسي
په زړه پورې دی
غوره
د سویګ بم ګټل
د هندي مشر حلقه
10 / 10
په زړه پوری سلسله !!
زنګونه مات شول
وڅېړئ
عالي کیفیت او عالي خدمت
د بال او ځنځیر بیاکتنه
ښه
لوی سلسله!
ښکلې ټوټه
د اساسي ټوټې پاک کړئ