د لرغوني پای هندی سر مشر حلقه (سلور)  Popular Jewelry نیویارک
د اکو های ډبل هیلو حلقه (سلور) مخ - Popular Jewelry - نیو یارک
د ګلابي تکیا کټ هالو حلقه (سلور) مخ - Popular Jewelry - نیو یارک
د ډیجنل لیزر کټ نالی بانډ (سلور) اختری - Popular Jewelry - نیو یارک
د ستوري ګل ګل اوول حلق (سلور) مخ - Popular Jewelry - نیو یارک
سیلټیک لرغوني پای مستطیل حلقه (سلور) Popular Jewelry نیویارک
زرغون شوی تیتلی حلقه (سلور) مخ - Popular Jewelry - نیو یارک