خرڅ شوي
د ګرام डायमंड غوږوالۍ (14K)
د بنګ پاfو الماس غوږ والۍ (10K)
د الماس کاکیټ هاګي غوږوالۍ (14K)
د گول هیران هالو اسډنګ غوږوالۍ (14K) مخ - Popular Jewelry - نیو یارک
د هنداره گنبد د غوږ غوږ والۍ (10K) مخ - Popular Jewelry - نیو یارک
د الماس ګرد لمر غوږ والۍ (10K).
د هندی ګرد غوږ والۍ (14K).
د ڈائمنټ زړه کاکټیل غوږ والۍ (10K).
د هندی تیتلی غوږ والۍ (14K).