د ګولپینګ بیل لاکٹ (14 K) مخ - Popular Jewelry - نیو یارک
چوکۍ [鼠] [十二生肖] چینایی زودیاک جډ لاک ، Popular Jewelry نیویارک