د کریسټ - کټ بال سلسله (سلور)
د بیرل او بال ڈائمنډ کټ سلسله (سلور) Popular Jewelry نیویارک
د ډریگن لیزر کټ بال چین (24K) د لاک لید - Popular Jewelry - نیو یارک
پلاټینیم بیرل او د بال हार
د بال بار چین (14 K) Popular Jewelry نیویارک
د بال بار ڈائمنډ کټ سلسله (14K) Popular Jewelry نیویارک
د سولی بال ځنځیر (14K) Popular Jewelry نیویارک

Popular Jewelry

د سولی بال ځنځیر (14K)

له $1,692.99
د هندامې کټ بال ګل چین (14K).
کراس لاکٹ او د ګول بال چین (24K).