د کوچني نیفرټي لایت (14 K)
د نیفیرټي لایت (سلور)
د نیفیرټي سي زیډ لاک (14 K) 14 کراټ ژیړ طلا ، کیوبک زرکونیا ، Popular Jewelry نیویارک

Popular Jewelry

د Nefertiti CZ لاک (14 K)

$274.99
Nefertiti د مصري آنخ سره (14K).

Popular Jewelry

Nefertiti د مصري آنخ سره (14K).

له $210.99
د نیفیرټي دوه سر سر لاسي (14K).
د نیفیرتیټي ڈائمنډ لاسي (10K)