د شارک غاښ CZ لیبریټ قات (14K) Popular Jewelry نیویارک
د کریسسنټ چاند CZ نایل حلقه (14K) مخ - Popular Jewelry - نیو یارک
دوه ګوني سپک د بدن ګاwelryې (14K) Popular Jewelry نیویارک
د Swirly CZ نایل حلقه (14K) اخترن - Popular Jewelry - نیو یارک

Popular Jewelry

د S-Swirl CZ نایل حلقه (14K)

$234.99
د سره صلیب CZ سټډ نایل رینګ (14K) Popular Jewelry نیویارک
د دوه ګوني سپک غشا ګیرۍ (14K) مخ - Popular Jewelry - نیو یارک
د اوول هیلو CZ ډینګ ناول حلقه (14K) Popular Jewelry نیویارک
د سپک ابرو قفس (14K) مخ - Popular Jewelry - نیو یارک

Popular Jewelry

د سپیک سترګې حلقه (14K)

$178.99
د زړه د مثلث نایل حلقه (14 K) Popular Jewelry نیویارک
د باربل مینه کیلي (14K) Popular Jewelry نیویارک
د لمر CZ نایل حلقه (14K) مخ - Popular Jewelry - نیو یارک

Popular Jewelry

د لمر CZ نایل رینګ (14K)

$180.99